O firmie

Firma nasza istnieje na rynku spieniaczy żuzla i naweglaczy od 1996 roku. Produkujemy około 8 tysięcy ton rocznie nawęglaczy i spieniaczy. W 2013 roku uzyskalismy certyfikat ISO 9001.

 


„PEGAS” sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Pegas poprzez modernizację linii produkcyjnych oraz wymianę oświetlenia na ledowe i montaż systemu zarządzania energią” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat energii cieplnej, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie.
Realizacj
a projektu przyczyni się do redukcji zużycia energii końcowej o 62%, redukcji emisji CO2 o 58% tj. 161,5 Mg/rok, SOX o 0,0252 Mg/rok i NOx o 123,50 Mg/rok.

Termin realizacji projektu: 13.08.2019 do 13.08.2021
Całkowita wartość projektu: 1 659 885,00 PLN
Dofinansowanie EFRR: 1 032 425,00 PLN